Contactpersoon

Positie:
de Secretaris

Contactformulier

E-mail verzenden

Overige informatie

Gebruik dit contactformulier voor email naar de secretaris van de PADTO voor de aanmelding als deelnemer in de PADTO, tevens aanvraag van een account voor de website.

Voor controle van uw aanvraag graag uw contactgegevens naam, adres, woonplaats vermelden, alsmede personeelsnummer, de laatste functie, het dienstonderdeel binnen "DTO" en de periode waarin u gediend hebt.

LET OP: indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een email met uw gebruikersnaam (doorgaans uw emailadres) en wachtwoord. Alleen uw naam en emailadres worden op een server geplaatst, de overige gegevens worden opgeslagen in de ledenadministraties die berusten bij de secretaris en de penningmeester en die niet voor anderen beschikbaar worden gesteld..